Concediu de boală în perioada de preaviz

În conformitate cu reglementările, angajatorul poate rezilia contractul de muncă fără preaviz în anumite cazuri. Art. 53 din Codul muncii
§ 1. Angajatorul poate rezilia un contract de muncă fără notificare prealabilă:

  1. dacă incapacitatea angajatului de a lucra din cauza bolii continuă:
    a) mai mult de 3 luni - când angajatul a fost angajat cu angajatorul dat de mai puțin de 6 luni,
    b) mai lungă decât perioada totală de primire a remunerației și indemnizației din acest cont și primirea indemnizației de reabilitare în primele 3 luni - când angajatul a fost angajat de angajator de cel puțin 6 luni sau dacă incapacitatea de muncă a fost cauzată de un accident la locul de muncă sau o boală profesională;
  2. în cazul absenței justificate a unui angajat de la serviciu din alte motive decât cele menționate la punctul 1, care durează mai mult de o lună.

Articolul de mai sus din Codul muncii scurtează perioada de interzicere a încetării unui angajat în timpul absenței sale. Cu alte cuvinte, înseamnă că concediu medical nu există nicio modalitate de a scăpa de a primi o notificare. Vă recomandăm: Este posibil să părăsiți locul de muncă fără o perioadă de preaviz?

Lasă Un Comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here