Taxă forfetară și contract de drept civil cu propriul angajat

Salariu brut

180 RON

Prima de asigurare de sănătate

9% - 16,20 RON

Baza de impozitare

180 RON

Taxă forfetară

RON 180 x 18% = RON 32,40 ~ RON 32

Salariu net

180 RON - 16,20 RON - 32 RON = 131,80 RON

Plata în avans pentru impozitul pe venit

În cazul în care s-a încheiat un contract de drept civil (comision sau lucrare specifică) pentru o sumă care nu depășește 200 RON brut cu o persoană care este angajat al unei companii date, se percepe o plată în avans a impozitului pe venit din remunerația prevăzută în acest contract. Într-un astfel de caz, veniturile sunt reduse cu costurile deductibile. În plus, avansul în sine este redus cu suma primei de asigurări de sănătate în valoare de 7,75%.

Exemplul 2.

Doamna Iwona a semnat un contract de mandat pentru suma de 150 RON brut cu o companie în care este angajată și în baza unui contract de muncă. Contractul de mandat este supus contribuțiilor de asigurări sociale ca în contractul de muncă și se percepe un avans la impozitul pe venit în loc de o sumă forfetară.

Salariu brut

150 RON

Contribuții de asigurări sociale (USp)

  • pensie de pensionare (9,76%) - 14,64 RON

  • pensie de invaliditate (1,5%) - 2,25 RON

  • boală (2,45%) - 3,68 RON

Total: 20,57 RON

Baza ratei de contribuție pentru asigurările de sănătate

150 RON - 20,57 RON = 129,43 RON

Prima de asigurare de sănătate

(Z1) - 9% - 11,65 RON

(Q2) - 7,75% - 10,03 RON

Costuri deductibile fiscale (CUMPĂRĂ)

129,43 RON x 20% = 25,89 RON

Baza de impozitare

150 RON - 20,57 RON (USp) - 25,89 RON (CUMPĂRĂ) = 103,54 RON ~ 104 RON

Plata în avans pentru impozitul pe venit (P)

104 x 18% RON = 18,72 RON

RON 18,72 - RON 10,03 (Z2) = RON 8,69 ~ RON 9

Salariu net

150 RON - 20,57 RON (USp) - 11,65 RON (Z1) - 9 RON (P) = 108,78 RON

Lasă Un Comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here