Asigurarea pentru accidente - suma primelor în 2021

plătitori care nu fac obiectul înscrierii în registrul REGON - contribuție la accident în valoare de 1,80%

 • plătitori supuși înscrierii în registrul REGON și raportării către asigurare de accidente:

  • nu mai mult de 9 persoane - prima pentru accident în valoare de jumătate din prima maximă - 1,80%

  • cel puțin 10 persoane care au furnizat ZUS informații de la ZUS IWA în ultimii trei ani - valoarea contribuției la accident determinată de ZUS,

  • cel puțin 10 persoane care nu au furnizat ZUS informații de la ZUS IWA în ultimii trei ani - contribuția la accident determinată independent în funcție de grupul de activitate.

  Grupurile de activitate, categoriile de risc și ratele primelor pentru asigurare de accidente în funcție de grupul de activități din 2017:

  Nu..

  Grup de activități

  Cod PKD *

  Categoria de risc

  Rata contribuției la accidente

  1

  Culturi, creșterea și creșterea animalelor, vânătoare, inclusiv activități de servicii

  A - 01

  9

  2,53%

  2

  Silvicultură și exploatare forestieră

  A - 02

  11

  3,06%

  3

  Pescuit

  A - 03

  7

  2,00%

  4

  Extracția cărbunelui tare și a cărbunelui brun (lignit)

  B - 05

  12

  3,33%

  5

  Exploatarea țițeiului și a gazelor naturale

  B - 06

  13

  3,60%

  6

  Extractia minereurilor metalice

  B - 07

  12

  3,33%

  7

  Alte activități miniere și cariere

  B - 08

  8

  2,26%

  8

  Activități de servicii care sprijină mineritul și carierele

  B - 09

  9

  2,53%

  9

  Fabricarea produselor alimentare

  C - 10

  6

  1,73%

  10

  Fabricarea băuturilor

  C - 11

  6

  1,73%

  11

  Fabricarea produselor din tutun

  C - 12

  4

  1,20%

  12

  Fabricarea textilelor

  C - 13

  5

  1,47%

  13

  Producția de îmbrăcăminte

  C - 14

  3

  0,93%

  14

  Fabricarea de piele și produse din piele

  C - 15

  3

  0,93%

  15

  Fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilierului; fabricarea produselor din paie și a materialelor de împletit

  C - 16

  8

  2,26%

  16

  Producția de hârtie și produse din hârtie

  C - 17

  6

  1,73%

  17

  Tipărirea și reproducerea suporturilor de informații înregistrate

  C - 18

  4

  1,20%

  18

  Fabricarea și prelucrarea cocsului și a produselor petroliere rafinate

  C - 19

  6

  1,73%

  19

  Fabricarea produselor chimice și a produselor chimice

  C - 20

  6

  1,73%

  20

  Fabricarea de substanțe farmaceutice de bază, precum și de medicamente și alte produse farmaceutice

  C - 21

  4

  1,20%

  21

  Fabricarea produselor din cauciuc și plastic

  C - 22

  6

  1,73%

  22

  Fabricarea produselor din alte materii prime minerale nemetalice

  C - 23

  8

  2,26%

  23

  Producția de metale

  C - 24

  10

  2,80%

  24

  Fabricarea produselor metalice fabricate, cu excepția mașinilor și echipamentelor

  C - 25

  7

  2,00%

  25

  Fabricarea de computere, produse electronice și optice

  C - 26

  4

  1,20%

  26

  Fabricarea echipamentelor electrice

  C - 27

  5

  1,47%

  27

  Fabricarea de mașini și echipamente, neclasificate în altă parte

  C - 28

  7

  2,00%

  28

  Fabricarea de autovehicule, remorci și semiremorci, cu excepția motocicletelor

  C - 29

  6

  1,73%

  29

  Fabricarea altor echipamente de transport

  C - 30

  7

  2,00%

  treizeci

  Productia de mobilier

  C - 31

  6

  1,73%

  31

  Alte produse de producție

  C - 32

  4

  1,20%

  32

  Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor

  C - 33

  6

  1,73%

  33

  Producția și furnizarea de energie electrică, gaz, abur, apă caldă și aer pentru sistemele de aer condiționat

  D - 35

  5

  1,47%

  34

  Colectarea, tratarea și alimentarea apei

  E - 36

  5

  1,47%

  35

  Evacuarea și tratarea apelor uzate

  E - 37

  6

  1,73%

  36

  Activități de colectare, tratare și eliminare a deșeurilor; recuperarea materiilor prime

  E - 38

  7

  2,00%

  37

  Activități de remediere și alte activități de servicii de gestionare a deșeurilor

  E - 39

  4

  1,20%

  38

  Lucrări de construcții legate de ridicarea clădirilor

  F - 41

  5

  1,47%

  39

  Lucrări legate de construcția de structuri de construcții civile

  F - 42

  7

  2,00%

  40

  Lucrări de construcții specializate

  F - 43

  5

  1,47%

  41

  Comerț cu ridicata și cu amănuntul de autovehicule; repararea autovehiculelor

  G - 45

  3

  0,93%

  42

  Comerț cu ridicata, cu excepția autovehiculelor

  G - 46

  3

  0,93%

  43

  Comerț cu amănuntul, cu excepția comerțului cu amănuntul cu autovehicule

  G - 47

  3

  0,93%

  44

  Transport terestru și transport prin conducte

  H - 49

  4

  1,20%

  45

  Transport pe apă

  H - 50

  6

  1,73%

  46

  Transport aerian

  H - 51

  3

  0,93%

  47

  Activități de depozitare și servicii care susțin transportul

  H - 52

  5

  1,47%

  48

  Activități poștale și de curierat

  H - 53

  5

  1,47%

  49

  Activități legate de servicii de cazare și catering

  ȘI

  2

  0,67%

  50

  Informatie si comunicare

  J.

  2

  0,67%

  51

  Activități financiare și de asigurări

  K.

  2

  0,67%

  52

  Activități imobiliare

  L.

  3

  0,93%

  53

  Activitate profesională, științifică și tehnică

  M.

  2

  0,67%

  54

  Închiriere și închiriere

  N - 77

  4

  1,20%

  55

  Activități de angajare

  N - 78

  5

  1,47%

  56

  Activități ale operatorilor de turism, brokeri și agenți de turism și alte activități de servicii de rezervare și activități conexe

  N - 79

  1

  0,40%

  57

  Activități de detectiv și securitate

  N - 80

  3

  0,93%

  58

  Activități de servicii legate de menținerea ordinii în clădiri și dezvoltarea zonelor verzi

  N - 81

  4

  1,20%

  59

  Activități legate de sprijinul biroului administrativ și alte activități de sprijinire a afacerilor

  N - 82

  2

  0,67%

  60

  Administrația publică și apărarea națională; asigurări sociale obligatorii, organizații și echipe extrateritoriale

  O, U

  3

  0,93%

  61

  Educaţie

  P.

  3

  0,93%

  62

  Asistență medicală și asistență socială

  Î

  4

  1,20%

  63

  Activități legate de cultură, divertisment și recreere

  R

  3

  0,93%

  64

  Alte activități de servicii, gospodării cu angajați; gospodăriile producătoare de bunuri și furnizarea de servicii pentru propriile nevoi

  S, T

  3

  0,93%

  * Codul PKD specificat în dispozițiile Regulamentului Consiliului de Miniștri din 24 decembrie 2007 privind clasificarea poloneză a activităților (PKD) (Jurnalul de legi nr. 251, pct. 1885 și din 2009 nr. 59, pct. 489).

  Lasă Un Comentariu

  Please enter your comment!
  Please enter your name here