Care este salariul minim în 2021?

Timpul de lucru

Cuantumul salariului minim

1/1

2.800,00 RON

1/2

1.400,00 RON

1/3

933,33 RON

1/4

700,00 RON

2/3

1.866,67 RON

3/4

2.100,00 RON

Care este salariul net al unui angajat angajat pentru salariul minim??

Un angajat angajat pe baza unei relații de muncă este supus asigurării sociale obligatorii și asigurărilor de sănătate. Primele de asigurare sunt finanțate atât de angajat, cât și de angajator. Suma contribuțiilor din partea finanțată din remunerația angajatului depinde de tipul acestora:

 • contribuția la asigurarea de pensie - 9,76% din baza de calcul,
 • contribuția la asigurarea de pensie de invaliditate - 1,5% din baza de calcul,
 • contribuția la asigurarea de boală - 2,45% din baza de calcul,
 • prima de asigurare de sănătate - 9% din baza de calcul.

În plus față de contribuțiile de asigurări sociale și de asigurări de sănătate, remunerația angajatului este percepută și încasată cu o plată în avans a impozitului pe venit. Important, în cazul unui angajat sub vârsta de 26 de ani, plățile în avans pentru impozitul pe venit sunt colectate numai la cererea acestora.

Exemplul 3. 

Dna Joanna are 36 de ani și lucrează cu normă întreagă pentru un salariu minim de 2.800 RON. Cât costă salariul net al Joannei??

Salariu brut: 2.800 RON

Contribuții de asigurări sociale:

 • Contribuție de asigurare de pensie: 2.800 RON x 9,76% = 273,28 RON
 • contribuție la asigurarea de invaliditate: 2.800 RON x 1,5% = 42.00 RON
 • contribuție la asigurarea de boală: 2.800 RON x 2,45% = 68,60 RON

Suma contribuțiilor la asigurările sociale finanțate de angajat: 383,88 RON

Contribuție de asigurări de sănătate:

 • baza pentru contribuția de asigurări de sănătate: 2.800 RON - 383.88 RON = 2.416.12 RON
 • prima de asigurare de sănătate: 2.416,12 RON x 9% = 217,45 RON
 • contribuția de asigurări de sănătate care urmează să fie dedusă din impozit: 2.416,12 RON x 7,75% = 187,25 RON

Impozit pe venit:

 • costuri deductibile din impozit: 250 RON
 • scutire de impozite: 43,76 RON
 • baza impozabilă: 2.800 RON - 383.88 RON - 250 RON = ~ 2.166,00 RON
 • impozit pe venit anticipat: 2.166,00 RON * 17% - 43,76 RON = 324,46 RON 
 • impozit pe venit la biroul fiscal: 324,46 RON - 187,25 RON = ~ 137 RON

Salariu net: 2.800 RON - 383.88 RON - 217.45 RON - 137 RON = 2.061.67 RON

Dna Joanna va primi 2.061,67 RON net în baza contractului de muncă.

Salariul minim - sumar

În 2021, am înregistrat o creștere a salariului minim. Important, în afară de salariul de bază, baza salariului minim include o serie de indemnizații și alte beneficii pentru angajați. În cazul angajaților cu jumătate de normă, salariul minim este determinat proporțional cu timpul de lucru al angajatului. Vă recomandăm: Vârsta pensionării - este perioada de primire a unei pensii incluse în aceasta?

Lasă Un Comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here