Boala angajatului și concediul fără plată - vacanța este întreruptă?

Sunt în concediu fără plată, timp în care am primit un concediu medical. Boala întrerupe concediul fără plată și angajatorul ar trebui să plătească plata bolnavului? Boala și concediul fără plată al angajaților - există o relație între ei??

Roman, Zgierz

Concediul fără plată se caracterizează prin faptul că, pe durata acestuia, există o pauză în îndeplinirea sarcinilor angajaților. Prin urmare, pauza se aplică și la plata contribuțiilor de securitate socială pentru angajat, adică este și o pauză în asigurarea de boală.

Concediu fără plată

Concediul fără plată se acordă angajatului numai la cererea sa scrisă. Angajatorul poate accepta cererea sau poate refuza acordarea acesteia. Regulamentele nu impun limite privind acordarea concediului fără plată. Deci, poate dura zile, luni, un an sau chiar mai mult. În cazul unui concediu îndelungat neremunerat, care depășește 3 luni, angajatorul și angajatul pot prevedea anularea anticipată a concediului. După cum sa menționat, concediul neremunerat reprezintă o pauză în îndeplinirea sarcinilor angajaților, astfel încât angajatorul nu plătește contribuțiile de asigurări sociale pentru angajat. Vezi si

  • Concediu fără plată și asigurare de sănătate
  • Concediu fără plată - care afectează suma concediului anual dobândit în primul an de muncă?

Boala și concediul fără plată al angajaților

Contrar concediului de odihnă, boala angajatului în timpul concediului fără plată nu întrerupe acest concediu și nu stă la baza plății remunerației de boală. Nu rezultă din nicio dispoziție a dreptului muncii, precum și din instanța judecătorească, că principiile care rezultă din art. 166 din Codul muncii (denumit în continuare Codul muncii), care justifică acordarea unui concediu de odihnă la o dată diferită din cauza bolii angajatului. Această prevedere nu se aplică concediilor fără plată. Concediul fără plată este o pauză în asigurarea de boală.

Trebuie reamintit faptul că, în cazul în care angajatorul a fost de acord să acorde un concediu fără plată, el nu poate decide unilateral și liber să îl rezilieze dacă concediul este acordat pentru mai puțin de 3 luni și părțile nu au rezervat o astfel de posibilitate. Anularea concediului fără plată necesită acordul ambelor părți.

Exemplul 1.

La cererea domnului Adam, angajatorul i-a acordat concediu fără plată în perioada 1-30 septembrie. În perioada vacanței, domnul Adam s-a îmbolnăvit și nu a mai putut lucra în perioada 21-30 septembrie. Pentru perioada de boală din septembrie, el nu are dreptul la remunerație sau la prestații de boală, deoarece boala a căzut pe perioada concediului fără plată..

Boala angajatului după concediu neplătit

În cazul în care boala a început în perioada concediului fără plată și continuă după sfârșitul acestuia, angajatul are dreptul la prestații de boală sau salariu de boală, dar numai pentru perioada de incapacitate de muncă după concediu.. Angajatul are dreptul la o indemnizație pentru perioada de boală care se încadrează după concediu fără plată.

Exemplul 2.

Domnul Jan a avut concediu fără plată de la 1 septembrie până la 30 septembrie. În timpul concediului fără plată s-a îmbolnăvit și a fost în concediu medical din 21 septembrie până în 10 noiembrie. Angajatului i s-a plătit anterior o plată de boală timp de 20 de zile. In aceasta situatie:

  • angajatul nu are dreptul la prestații de boală pentru perioada de boală pe perioada concediului fără plată din 21 până la 30 septembrie;
  • pentru perioada de boală după concediu fără plată, el va primi:
    • plată medicală pentru perioada 1-13 octombrie (13 zile),
    • indemnizație de boală pentru perioada 14-10 noiembrie.

Perioada de 33 de zile (sau 14 zile) în care salariatul își păstrează dreptul la plata de boală, boala atribuibilă concediului neremunerat nu trebuie luată în calcul..

Dacă relația de muncă se încheie la sfârșitul concediului fără plată, atunci dacă angajatul se îmbolnăvește, în timpul acestui concediu nu are dreptul la o prestație de boală, iar după încheierea concediului fără plată are dreptul la o prestație de boală plătită de ZUS.

Concediu fără plată și perioada de așteptare

De regulă, angajatul dobândește dreptul la prestații de boală după 30 de zile de asigurare de boală neîntreruptă, așa-numita perioada de asteptare. Același lucru se aplică și în cazul plății de boală. Perioadele anterioare de acoperire a asigurărilor de boală sunt incluse în perioada de așteptare, cu condiția ca întreruperea asigurării să nu depășească 30 de zile. Perioada de concediu fără plată nu este perioada asigurării de boală, cu toate acestea, această perioadă este tratată într-un mod special. Dacă există o pauză între perioadele de asigurare de boală datorate concediului fără plată, perioadele de asigurare de boală care apar înainte și după concediul fără plată sunt incluse în perioada de așteptare, chiar dacă concediul fără plată a fost mai mare de 30 de zile..

Exemplul 3.

Domnul Kamil a fost angajat de la 1 ianuarie până la 30 iunie, iar în perioada 1 mai - 30 iunie a luat concediu fără plată. A început să lucreze pentru un alt angajator pe 20 iulie, unde a fost în concediu medical din 29 până în 31 iulie. Noul angajator a inclus perioada de asigurare de boală datorată angajării cu angajatorul anterior până la perioada de așteptare de 30 de zile. Pauza între perioadele de asigurare de boală a fost mai mare de 30 de zile și a durat de la 1 mai 19 iulie, dar a fost cauzată de concediu fără plată, prin urmare, domnul Kamil are dreptul la plata de boală pentru perioada 29-31 iulie.

Pe scurt, concediul medical nu întrerupe concediul neremunerat. Reglementările nu prevăd obligația de a amâna concediul neutilizat din cauza bolii la o altă dată. Cu toate acestea, în timpul concediului fără plată, nu aveți dreptul la prestații de boală - acestea ar trebui plătite numai pentru perioada de după încheierea acestui concediu. Vă recomandăm: Concediul pentru îngrijirea copiilor este plătit??

Lasă Un Comentariu

Please enter your comment!
Please enter your name here